Garanti på skottsäkra produkter

Vi har begränsad garanti på våra produkter, vilket innebär att vår garanti inte omfattar produkter som har varit utsatta för missbruk, skada, okorrekt användning, okorrekt skötsel, missbruk av produkten eller oauktoriserad försäljning, service eller reparation av produkten. Om produkten är köpt genom någon av våra återförsäljare, gäller samma regler.

Garanti på ballistiskt material

Alla våra skottsäkra produkter garanteras vara fria från defekter under 5-10 år, beroende av produkten vid köpedatumet. 

Om din produkt skulle bli skadad skall den omgående returneras till Protection Group Danmark, så att vi kan åtgärda skadan. Om skadan inte har tillkommit genom missbruk eller okorrekt skötsel (vilket bestäms av PGD), kommer din produkt att bytas gratis. 

Om skadan har tillkommit på grund av missbruk, skada, okorrekt användning, okorrekt skötsel, missbruk av produkten eller oakutoriserad försäljning, kommer detta att vara på köparens egen räkning. 

Om det görs modifieringar, eller panelen tar skada på grund av ovanstående, lämnas inte längre någon garanti på den köpta produkten. 

Garanti på textil

Det lämnas 2 års garanti på allt textil (carrier, hjälmcover, handskar m.m.) från datumet du köper produkten. Om det uppstår en skada på grund av missbruk, skada, okorrekt användning, okorrekt skötsel, missbruk av produkten eller oauktoriserad försäljning, lämnas ingen garanti.