Protection Group Danmark utvecklar, designar och saluför skottsäkra och kniv- och sticksäkra västar, skottsäkra hjälmar, traumaplattor och annan ballistisk utrustning. 

 

Vår mission är att skydda människor, så att de kan skydda sitt. Människor som ställer sig i vägen för ett hot, riskerar sig själva för att skydda något som är viktigare. De människorna förtjänar bästa möjliga skydd. 

Vår vision är att skydda människor bäst möjligt till ett pris som alla har råd med. I vår bransch - där kunden sällan klagar om produkten inte fungerade - kan vi vara den trovärdige och kompetente partnern, som besvarar det enda relevanta frågan: “Fungerar den?” med ett klart och tydligt “Ja!”. 

 

Vi blir aldrig den största återförsäljaren eller leverantören, eftersom vi inte kommer att sälja billigt skräp från tvivelaktiga länder. Vi väljer medvetet att gå miste om denna enorma inkomst, så att vi kan leva upp till vår mission och vision. Till gengäld hjälper vi gärna människor inom: 

  • Militär

  • Polis

  • Civilt skydd/ privata bevakningsföretag

  • Bodyguards

  • Väktare


Twaron från Teijin Våra material kommer från erkända tillverkare, bland andra: 

  • Dyneema från DSM 

  • Kevlar från Dupont 

  • Spectra från Honeywell 

 

Våra lösningar är testade på interna och internationella laboratorier som Chesapeake i USA och Aitex i Spanien. Detta ger bäst säkerhet för dig som användare. 

 

Vi lagerför alla produkter i Danmark och kan inom kort tid leverera större beställningar. Vi kan designa och utveckla västar, hjälmar och traumaplattor enligt era specifikationer, allt efter vilka hot lösningen skall stå emot/stoppa. 

 

 

Kontaktinfo:

Protection Group Danmark Wholesale ApS

Messingvej 51
DK-8940 Randers SV
Mobil: +45 61274857
E-mail: jonas@protectiongroup.dk 
CVR/VAT/TAX: 39606321